Môj blog

Segui il mio blog

Il presente è un dono – Prítomnosť je dar (A2)

“Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà;

ieri è storia, domani è un mistero ma oggi è un dono.

Per questo si chiama presente.”

Fondamentalmente solo oggi tu esisti. Solo oggi puoi dire di essere vivo e solo oggi tu ci sei.

Il tempo presente è l’unica certezza che abbiamo e a cui dobbiamo pensare.

Le parole hanno un significato.
Presente, ad esempio significa anche dono.
Abbiamo tutti il dono di vivere adesso, questo giorno, che se lasciamo andare poi non c’è già più.

Solo nel presente possiamo agire, il passato potrà fornirci dati e informazioni per evitare errori e accumulare esperienze, ma mai soluzioni.

 

Come fare dunque per vivere pienamente il presente?
Dobbiamo “uscire dalla mente” e aprire i sensi.

Vivete adesso senza preoccupazioni. Siate felici.

===

„Príliš sa trápite tým, čo bolo a čo bude;
včerajšok je história, zajtrajšok je tajomstvo, ale dnešok je dar.
Preto sa nazýva prítomnosť.“ (il presente = 1.prítomnosť, 2.dar)

V podstate len dnes existuješ. Len dnes môžeš povedať, že žiješ, a len dnes si tu.

Súčasnosť je jediná istota, ktorú máme a na ktorú musíme myslieť.

Slová majú význam.
Súčasnosť napríklad znamená aj dar.
Všetci máme dar žiť teraz, tento deň, ktorý ak necháme odísť, je preč.

Len v prítomnosti môžeme konať, minulosť nám môže poskytnúť údaje a informácie, aby sme sa vyhli chybám a nazbierali skúsenosti, ale nikdy nie riešenia.

Ako teda žiť naplno v prítomnosti?
Musíme „vystúpiť z mysle“ a otvoriť svoje zmysly.

Žite teraz bez starostí. Buďte šťastní.

Tento článok si prečítalo 0 ľudí

Mohlo by vás zaujímať